Zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych
i innych niż niebezpieczne

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. w Art. 3) definiuje odpady niebezpieczne jako „każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany”, a których cechy, właściwości oraz ewentualny skład zostały przedstawione, w załącznikach nr 2A, 2B, 3 i 4 do w/w ustawy. Załączniki te są integralną częścią art. 3 ust. 2 ustawy o odpadach.

Odbieramy wszelkiego rodzaju odpady niebezpieczne takie jak:

 •     Oleje i filtry olejowe
 •     Rozpuszczalniki
 •     Farby
 •     Kwasy i alkalia
 •     Odpady ropopochodne
 •     Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych
 •     Płuczki wiertnicze
 •     Inne odpady sklasyfikowane jako niebezpieczne (*).


Oprócz odpadów niebezpiecznych odbieramy szeroką gamę odpadów innych niż niebezpieczne takich jak:


 •     Odpady opakowaniowe
 •     Odpady poprodukcyjne
 •     Tworzywa sztuczne
 •     Wszystkie inne odpady zaklasyfikowane jako inne niż niebezpieczne zgodnie z posiadaną decyzją.


Oferujemy

   

 • odbiór i utylizację odpadów niebezpiecznych
 • ważenie każdej partii odpadów
 • przygotowanie niezbędnej dokumentacji


Gwarantujemy


 • pełną dokumentację potwierdzającą przekazanie odpadów do unieszkodliwienia
 • terminowość usług
 • sprawną i rzetelną obsługęWarto nam zaufać, ponieważ


 • współpracujemy z wieloma odbiorcami i dostawcami na terenie całego kraju jako rzetelna i odpowiedzialna firma
 • oferujemy atrakcyjne warunki cenowe podlegające negocjacji przy większych ilościach odpadów
 • gwarantujemy szybkie terminy realizacji zlecenia

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.