Odczynniki chemiczne

Odbiór przeterminowanych odczynników chemicznych


Odbieramy do utylizacji wszystkie rodzaje odczynników chemicznych i chemikaliów laboratoryjnych. Zgodnie z Ustawą o Odpadach z 27 kwietnia 2001 roku z późniejszymi zmianami odbieramy odpady klasyfikowane zgodnie z katalogiem odpadów.


 •     16 05 06 przeterminowane odczynniki chemiczne
 •     16 05 07 nieorganiczne chemikalia laboratoryjne
 •     16 05 08 organiczne chemikalia laboratoryjne
 •     16 05 09 chemikalia laboratoryjne inne niż niebezpieczne
 •     18 01 06 chemikalia laboratoryjne
 •     18 01 07 chemikalia laboratoryjne inne niż niebezpieczne
 •     w/g klasyfikacji klienta


Oferujemy

   

 • odbiór i utylizację przeterminowanych odczynników chemicznych, chemikaliów laboratoryjnych, zlewek
 • ważenie każdej partii odpadów
 • przygotowanie niezbędnej dokumentacji


Gwarantujemy


 • pełną dokumentację potwierdzającą przekazanie odpadów do unieszkodliwienia
 • terminowość usług
 • sprawną i rzetelną obsługęWarto nam zaufać, ponieważ


 • współpracujemy z wieloma odbiorcami i dostawcami na terenie całego kraju jako rzetelna i odpowiedzialna firma
 • oferujemy atrakcyjne warunki cenowe podlegające negocjacji przy większych ilościach odpadów
 • gwarantujemy szybkie terminy realizacji zlecenia

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.