Dokumenty do pobrania

Decyzja na zbieranie odpadów

Decyzja nr WRL.6233.36.2014 zezwalająca firmie MASTIMO zbieranie odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne

Rozszerzenie decyzji na zbieranie odpadów

Decyzja nr WRL.6233.36.2014 zezwalająca firmie MASTIMO zbieranie odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpiecznez grupy 20

Decyzja na transport odpadów

Decyzja nr OS.6233.16.2014 zezwalająca firmie MASTIMO transport odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne

Rozszerzenie decyzji na transport odpadów

Rozszerzenie decyzji nr OS.6233.16.2014 zezwalająca firmie MASTIMO transport odpadów niebezpiecznych oraz innych niż z grupy 20

Karta przekazania odpadu

Wzór Karty Przekazania Odpadu

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.